top of page

ORIENTERING OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Her er nogle af de oplysninger, jeg skal give dig ifølge EU's persondatalov

Jeg skriver journal. Det vil sige, at jeg skriver noter om fx dine sociale forhold og dit helbred. Formålet er at give dig en god og relevant behandling.

Jeg kan modtage oplysninger om dig fra din læge og andre, hvis du har givet samtykke til, at de sender oplysningerne til mig.

Jeg har tavshedspligt, og det er kun mig og dig, der har adgang til din journal.

Jeg kan give oplysninger videre til din læge og andre, hvis du har givet dit samtykke til det.

Jeg har pligt til at bryde min tavshed, hvis der er alvorlig risiko for at du eller andre kommer til skade.

Jeg har pligt til at underrette kommunen, hvis jeg er bekymret for et barns trivsel og udvikling.

Jeg sender betalingsoplysninger til betalere, hvis nogen betaler dine samtaler helt eller delvist.

Jeg sender oplysninger til min bogholder og revisor, så jeg kan få lavet årsregnskab. Min revisor har tavshedspligt.

Din journal bliver opbevaret forsvarligt. Jeg gemmer dine oplysninger i 5 år efter vi har afsluttet samtalerne, i særlige tilfælde længere.

Din journal bliver tilintetgjort 5 år efter du sidst har været her, i særlige tilfælde længere.

Du har ret til at vide, hvad der står i din journal.

Man må ikke slette i en journal, men hvis noget er forkert, kan vi tilføje en rettelse. Vi kan rette og slette alt andet end journalen, hvis der er fejl.

Hvis du er utilfreds med, hvordan jeg håndterer dine oplysninger, så sig det til mig, og vi finder en løsning. Hvis du stadig er utilfreds, kan du klage til Datatilsynet.

Link til privatlivspolitik for Kognitiv Psykologklinik ved Per Lindgreen: klik her.

 

Om de love og regler, der er gældende for mig som dataansvarlig psykolog:

Om journaler
Autorisationslovens kapitel 6 og Journalbekendtgørelsen (bkg.nr. 1090 af 28. juli 2016 og 1090 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler).

 

Om samtykke til registrering af data
Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1 litra b og f (indtil 25. maj 2018: persondatalovens §6 stk.1, nr. 2 og nr. 7).

 

Om pligt til at underrette om fare
Sundhedslovens §41.

 

Om skærpet underretningspligt, når det gælder børn og unges trivsel
Servicelovens § 153.

 

Om at klage over min behandling af dine oplysninger
Datatilsynet, Borgergade 28, 5. Sal, 1300 København K. www.datatilsynet.dk

 

bottom of page