top of page

UNDERVISNING

Undervisning i kognitiv behandling

Som underviser ligger min erfaring i uddannelse af personalegrupper i forskellige faglige felter, som alle har udspring i den kognitive adfærdsterapi. Jeg er tilknyttet Kognitivt Psykologcenter som underviser og supervisor på deres 1-4 årige uddannelse til kognitiv psykoterapeut. Det er oftest pædagoger, sygeplejersker, socialrådgivere og lignende faggrupper, som i deres daglige arbejde arbejder ud fra en kognitiv ramme. Jeg underviser desuden behandlingspersonale i psykiatrien for implementering af kognitive principper i miljøterapien på sengeafsnit.

bottom of page