top of page

SUPERVISION

Supervision til teams på kognitivt grundlag

Undersøgelser viser at supervision støtter medarbejdernes trivsel på arbejdspladsen.

Alle vil gerne gøre det godt i sit arbejde. I supervisionen er der mulighed for at skabe en tid til faglig refleksion som retter sig mod de konkrete udfordringer som enhver medarbejder og ethvert team står over for at løse.

Ved siden af supervision i kognitiv metode har jeg specialiseret mig i at supervisere teams med omsorgsopgaver, primært kommunale indsatser med kontakt til belastede borgere. Det kan være bosteder, behandlingsinstitutioner og teams med udkørende funktion. Her er det ofte ikke metoden, der står mest centralt, men at personalet oplever at blive hjulpet med konkrete problemstillinger.

Har der været særligt belastende begivenheder for personale vil jeg bestræbe mig på at stå til rådighed for debriefing.

bottom of page