top of page

PROFIL

Om mig og klinikken

Velkommen til en grundigt uddannet og erfaren psykolog.
Jeg er psykolog fra Københavns universitet i 2002 og autoriseret af psykolognævnet i 2005. Jeg har hele min karriere arbejdet med psykoterapeutisk behandling af voksne og har bred erfaring på området. Jeg er trænet i kognitiv adfærdsterapi, som jeg også i mange år har undervist og superviseret i.
Efter i begyndelsen af min karriere at have arbejdet med kroniske smerter på Fyns Amts Tværfaglige Smerteklinik var jeg i 11 år ansat i en stor privat praksis Kognitivt Psykologcenter med alsidige opgaver baseret på kognitiv adfærdsterapi. Klinikken er baseret på at være specialiseret indenfor kognitiv adfærdsterapi. Især har jeg i klinikken arbejdet med angstproblematikker, stress og selvværd. Jeg havde i klinikken mulighed for at deltage i forskning, som er fremlagt ved verdenskongressen i kognitiv adfærdsterapi og underviste og superviserede omfattende på stedets terapeutuddannelse i kognitiv terapi. Jeg fik her en særlig interesse og erfaring med at supervisere på bosteder og institutioner, ganske enkelt fordi personalet her udfører en krævende og vigtig opgave, hvor man som supervisor skal kunne omsætte teori til brugbare hverdagsnære handlemuligheder. 
I 2015 blev jeg selvstændig på deltid. Jeg har primært haft individuelle terapiforløb og superviseret på forskellige institutioner. Det er min intention at blive fuldtids praktiserende selvstændig i 2021.
Ved siden af arbejdet i klinikken jeg været ansat i et psykoterapeutisk ambulatorium i psykiatrien. Her foregår virkeligt spændende højt specialiseret arbejde med komplekse problemer. Jeg har dygtiggjort mig som kliniker ved at arbejde med langvarige terapiforløb i psykiatrien indenfor traumer og personlighedsforstyrrelse, depressionsforløb og belastningsreaktioner (stress). Jeg er her bl.a. videreuddannet i behandlingsmetoderne dialektisk adfærdsterapi og prolonged exposure, som sammen danner en ramme til at hjælpe personer med svære lidelser. Jeg har ligeledes superviseret og undervist indenfor den kognitive terapiramme.

Ejer Per Lindgreen
KONTAKT
+45 299 255 00


per@kognitionen.dk
bottom of page