top of page

PRISER OG VILKÅR

Tavshedspligt:


Alt hvad vi taler om bliver behandlet fortroligt. Jeg er underlagt Dansk Psykolog Forenings etiske regler, som bl.a. indebærer tavshedspligt. Du kan hente hele dokumentet “Etiske principper for nordiske psykologer” som pdf fil.

 

Varighed og hyppighed:
 

Antallet af konsultationer og hvor lang tid der skal gå imellem hver aftales individuelt, da det afhænger af problemets karakter. En konsultation varer 45-50 min.

 

Priser:


Individuel terapi                                 1300 kr.

Individuel terapi ved forsikring*       1400 kr.

​Individuel supervision                       1300 kr.

Supervision i gruppe                         2000 kr.

* Mange mennesker har gennem deres egen forsikring eller gennem arbejdet ret til psykologsamtaler, hvilket betyder, at forsikringsselskabet dækker omkostningerne. Har du eller din virksomhed en sundhedsforsikring, kan du kontakte dit forsikringsselskab for nærmere oplysninger om dækning af et behandlingsforløb. Jeg tager en lidt dyrere timepris ved dette arbejde, da der ofte er involveret ekstra arbejde med ansøgning og beskrivelse af arbejdet til forsikringsselskabet. 

Sygeforsikringen Danmark yder også i visse tilfælde tilskud til psykologbehandling.

I særlige tilfælde kan socialforvaltningen i bopælskommunen efter “Lov om social service” yde hel eller delvis dækning for psykologbehandling. Dette skal man tale med sin sagsbehandler om.

Jeg har overenskomst med den offentlige sygesikring og det er muligt at bruge henvisning fra egen læge hos mig. Se under "kontakt" for at finde adressen.

Betaling:

Det er muligt at betale med Mobilepay eller ved bankoverførsel.

Afbud:
Besked om afbud skal gives senest dagen før inden kl. 12. Ved for sen aflysning eller udeblivelse betales halv pris for den aftalte konsultationstid. For klienter under ydernummerordningen betales dog kun egenbetalings-beløbet.

Datasikkerhed og behandling af personlige oplysninger: klik her.

 

Utilsigtede hændelser - hjælp os til at blive bedre: klik her

Klage over behandlingen: Klik her

bottom of page